Tilskud og lægehenvisning

Tilskud

Der findes forskellige muligheder for at få tilskud til behandling hos en statsautoriseret fodterapeut.

Sygeforsikringen “danmark”
Er du medlem af Sygeforsikringen “danmark” kan du få tilskud til behandling hos Dragør Fodterapi. Se en liste her med overblik over de forskellige tilskud gældende for gruppe 1,2 og 5.

Lægehenvisning
I flere tilfælde er det muligt, at få tilskud fra Den Offentlige Sygesikring via en henvisning fra din læge. Det gælder eksempelvis diabetikere, folk med leddegigt, svær psoriasisgigt, nedgroede negle eller arvæv efter strålebehandling. Læs mere herom på sundhed.dk eller find de aktuelle satser her, hvor den pris du som patient må betale, fremgår i sidste kolonne under “patient-andel”.

Dragør Fodterapi / Din Fodterapeut Dragør HAR ydernummer, og du har som patient derfor mulighed for, at benytte din henvisning fra lægen hos os.

Din Fodterapeut Vesterbro har IKKE ydernummer.

Sundhedsforsikring
Nogle sundhedsforsikringer dækker behandling hos en fodterapeut. Har du en privat sundhedsforsikring er det værd at undersøge.

Tilskud fra kommunen
Du kan søge kommunen om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist, eller hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler fra før 2003. For de ydelser, hvor der i forvejen gives tilskud fra den offentlige sygesikring.

Pensionister kan søge om udvidet helbredstillæg til fodbehandling hvis kommunen vurderer at der er behov for dette.

Tidsbestilling