Hvem er vi

Din Fodterapeut / Dragør Fodterapi
A.P. Møllers Allé 43C
2791 Dragør
40 95 79 33
kontakt@dragoerfodterapi.dk
https://dinfodterapeut.dk.

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

I forbindelse med online booking eller kontakthenvendelse, enten telefonisk eller skriftligt, indsamler vi persondata der er relevante i forbindelse med henvendelsen. Det kan være oplysninger såsom navn, e-mail adresse, telefonnummer, CPR-nummer, helbredsoplysninger, oplysnings om værge eller pårørende, hvad henvendelsen drejer sig om og eventuelle andre oplysninger der er nødvendig for enten henvendelsen eller journalføring. Alle oplysninger bliver naturligvis behandlet fortroligt og i overensstemmelse med persondataforordningen.

Persondata opbevares i 5 år fra den seneste optegnelse i din patientjournal, jf. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

Cookies

Ved besøg på vores hjemmeside benyttes cookies til statistik formål (Google Analytics). Formålet med dette er at løbende kunne forbedre hjemmesiden. Disse statistik-data er anonyme og slettes automatisk efter maksimalt 2 år. Såfremt du ikke ønsker at modtage cookies kan du slå dem fra. Den mest effektive måde at gøre dette, er at slå cookies fra i din browser. Du kan læse mere om den danske lovgivning om cookies hos erhvervsstyrelsen.

Indlejret indhold fra andre websteder

Sider på denne hjemmeside kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler, kort osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted. Eksempelvis kort-funktionen der er en indlejring fra Google Maps.

Disse indlejrede websteder indsamler muligvis data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Hvem vi deler dine data med

Som udgangspunkt deles de persondata du opgiver til os ikke med tredjepart. Undtagelser til dette vil dog være i forbindelse med journalføring, informationsdeling med egen læge (efter aftale) eller andet sundhedspersonale.

I forbindelse med booking vil dine oplysninger i nødvendigt omfang blive delt med det pågældende system og klinikkens eventuelle andre IT-systemer der er nødvendige.

Hvilke rettigheder har du over dine data

Indsigt: Du har ret til at få indsigt i hvilke persondata vi har lagret om dig.

Rettelser: Du har ret til at få rettet dine persondata som er lagret hos os.

Sletning af persondata: Du har ret til at tilbagetrække dit samtykke og dermed få slettet dine persondata før den automatiske sletning, medmindre der forelægger et gyldigt databehandlingsgrundlag. Det kan eksempelvis være lovmæssige krav såsom journalføring.

Dataportabilitet: Du har ret til at få udleveret din persondata, så du evt. kan overføre det til en anden dataansvarlig.

Klage: Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk

For at gøre brug af dine rettigheder ift. dine persondata, bedes du kontakte os på mail. Vi vil besvare din henvendelse indenfor 30 dage.